Hypotheek met ouders als garantsteller bij ING: Financiële zekerheid voor uw woning

Hypotheek met ouders als garantsteller bij ING: Financiële zekerheid voor uw woning

Een hypotheek afsluiten kan een uitdaging zijn, vooral als u niet over voldoende eigen vermogen of een hoog inkomen beschikt. In dergelijke situaties kan het inschakelen van uw ouders als garantsteller een oplossing zijn. Een bekende bank die deze optie biedt, is ING.

Het concept van een hypotheek met ouders als garantsteller is vrij eenvoudig. In plaats van dat u alleen verantwoordelijk bent voor de hypotheeklasten, staan uw ouders garant voor het geval u de betalingen niet kunt nakomen. Dit geeft de bank extra zekerheid en vergroot uw kansen op het verkrijgen van een hypotheek.

Er zijn echter enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij het overwegen van deze optie. Ten eerste moeten uw ouders voldoende financiële middelen hebben om als garantsteller te fungeren. De bank zal hun inkomen, vermogen en andere financiële verplichtingen beoordelen voordat zij akkoord gaan met deze regeling.

Daarnaast moeten uw ouders zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het fungeren als garantsteller. Als u niet in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kunnen zij worden aangesproken om de resterende schuld af te lossen. Dit kan invloed hebben op hun eigen financiële situatie en toekomstige mogelijkheden.

Het is ook belangrijk om te weten dat niet alle hypotheken in aanmerking komen voor deze regeling. ING heeft specifieke criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een hypotheek met ouders als garantsteller. Het is raadzaam om contact op te nemen met de bank of een hypotheekadviseur om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.

Als u besluit om gebruik te maken van deze optie, is het van essentieel belang om duidelijke afspraken te maken met uw ouders en alle betrokken partijen. Zorg ervoor dat u alles schriftelijk vastlegt, inclusief de verantwoordelijkheden en eventuele consequenties bij wanbetaling.

Het inschakelen van uw ouders als garantsteller kan een waardevolle oplossing zijn als u moeite heeft om zelfstandig een hypotheek af te sluiten. Het biedt extra zekerheid voor de bank en vergroot uw kansen op het verkrijgen van financiering. Echter, wees u bewust van de risico’s en zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent voordat u deze stap neemt. Raadpleeg altijd een professionele hypotheekadviseur voor advies op maat.

 

9 Veelgestelde Vragen over Ouders die Garant Staan bij een Hypotheek van ING

 1. Wie mag er garant staan?
 2. Kunnen je ouders garant staan?
 3. Kunnen mijn ouders een hypotheek voor mij afsluiten?
 4. Wie mag garant staan voor hypotheek?
 5. Kunnen ouders garant staan voor hypotheek ING?
 6. Hoe werkt het als ouders garant staan?
 7. Kun je meer geld lenen als je ouders garant staan?
 8. Hoe kun je je kind helpen met een hypotheek?
 9. Hoeveel hypotheek kan ik krijgen als mijn ouders garant staan?

Wie mag er garant staan?

Bij het garant staan voor een hypotheek zijn er enkele criteria waaraan de persoon die garant staat moet voldoen. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

 1. Familieleden: Meestal worden ouders, grootouders, broers of zussen als garantstellers geaccepteerd. Sommige banken kunnen ook andere familieleden accepteren, zoals ooms, tantes of neven en nichten.
 2. Financiële positie: De garantsteller moet over voldoende financiële middelen beschikken om aan zijn eigen verplichtingen te voldoen en tegelijkertijd de last van de hypotheekbetalingen te kunnen dragen. Dit omvat een stabiel inkomen en/of vermogen.
 3. Leeftijd: Banken hanteren vaak een maximumleeftijd voor garantstellers, meestal tussen 65 en 75 jaar. Dit is om ervoor te zorgen dat de garantsteller gedurende de hele looptijd van de hypotheek financieel stabiel blijft.
 4. Kredietwaardigheid: De kredietwaardigheid van de garantsteller wordt ook beoordeeld door de bank. Dit omvat factoren zoals het hebben van een goede kredietgeschiedenis en geen betalingsachterstanden.

Het is belangrijk op te merken dat elke bank haar eigen criteria kan hanteren bij het beoordelen van potentiële garantstellers. Daarom is het raadzaam om contact op te nemen met uw hypotheekverstrekker of een hypotheekadviseur voor specifieke informatie over wie in uw situatie als garantsteller mag optreden.

Daarnaast is het altijd verstandig om juridisch en financieel advies in te winnen voordat u een garantstelling aangaat, zodat u volledig op de hoogte bent van de verplichtingen en risico’s die hiermee gepaard gaan.

Kunnen je ouders garant staan?

Ja, het is mogelijk dat ouders garant staan bij het afsluiten van een hypotheek. Dit betekent dat de ouders zich financieel verantwoordelijk stellen voor de hypotheekschuld als de hoofdkredietnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Het exacte proces en de voorwaarden kunnen verschillen per bank en land. Het is raadzaam om contact op te nemen met een hypotheekadviseur of bank om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken die specifiek gelden in jouw situatie.

Kunnen mijn ouders een hypotheek voor mij afsluiten?

Ja, het is mogelijk dat uw ouders een hypotheek voor u afsluiten. Dit wordt vaak gedaan wanneer u zelf niet in aanmerking komt voor een hypotheek vanwege bijvoorbeeld onvoldoende eigen vermogen of een laag inkomen.

In dit geval fungeren uw ouders als hoofdkredietnemers en zijn zij verantwoordelijk voor het aflossen van de hypotheek. U kunt echter wel de feitelijke eigenaar zijn van de woning en erin wonen. Het is belangrijk op te merken dat deze regeling niet bij alle banken mogelijk is en dat er specifieke voorwaarden en criteria kunnen gelden.

Voordat uw ouders een hypotheek voor u kunnen afsluiten, moeten zij aan bepaalde financiële eisen voldoen, zoals voldoende inkomen en vermogen om de hypotheeklasten te dragen. De bank zal hun financiële situatie beoordelen voordat zij akkoord gaan met deze regeling.

Het is ook belangrijk om te weten dat uw ouders juridisch gezien verantwoordelijk zijn voor de hypotheek, inclusief het nakomen van betalingsverplichtingen. Als u niet in staat bent om aan uw financiële verplichtingen te voldoen, kan dit gevolgen hebben voor uw ouders, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het aflossen van de schuld.

Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een hypotheekadviseur of financieel expert voordat u besluit deze route te volgen. Zij kunnen u helpen bij het begrijpen van de specifieke voorwaarden en risico’s die gepaard gaan met het afsluiten van een hypotheek via uw ouders.

Wie mag garant staan voor hypotheek?

Bij het afsluiten van een hypotheek zijn er verschillende opties om een garantsteller te vinden. Over het algemeen zijn er geen specifieke regels over wie wel of niet als garantsteller mag optreden, maar er zijn wel enkele richtlijnen en voorwaarden die gelden.

De meest voorkomende garantstellers zijn familieleden, zoals ouders, broers/zussen of grootouders. Deze personen hebben vaak een persoonlijke band met de hypotheeknemer en zijn bereid om financiële steun te bieden. Banken zien familieleden vaak als betrouwbare garantstellers.

Naast familieleden kunnen ook vrienden, kennissen of andere derden optreden als garantsteller. In dit geval is het belangrijk dat er voldoende vertrouwen en een goede relatie bestaat tussen de hypotheeknemer en de garantsteller.

Het is echter belangrijk op te merken dat niet iedereen zomaar als garantsteller kan optreden. Banken stellen bepaalde eisen aan de financiële situatie van de garantsteller. Zo zal de bank normaal gesproken kijken naar het inkomen, vermogen en eventuele schulden van de persoon die als garant wil staan.

Daarnaast kan het soort hypotheek dat u wilt afsluiten invloed hebben op wie als garantsteller mag optreden. Sommige banken hebben specifieke criteria voor bepaalde hypotheekvormen, zoals een startershypotheek of een hypotheek voor zelfstandig ondernemers.

Het is altijd verstandig om contact op te nemen met uw bank of een hypotheekadviseur om de specifieke voorwaarden en mogelijkheden met betrekking tot garantstelling te bespreken. Zij kunnen u helpen bij het beoordelen van uw situatie en u adviseren over wie in aanmerking komt om als garantsteller op te treden.

Kunnen ouders garant staan voor hypotheek ING?

Ja, ouders kunnen garant staan voor een hypotheek bij ING. ING biedt de mogelijkheid om ouders in te schakelen als garantsteller om de kansen op het verkrijgen van een hypotheek te vergroten. Dit houdt in dat de ouders zich medeverantwoordelijk stellen voor de betalingen van de hypotheek, mocht de hoofdkredietnemer (bijvoorbeeld hun kind) niet aan zijn of haar verplichtingen kunnen voldoen.

Het is echter belangrijk op te merken dat ING specifieke criteria hanteert voor het accepteren van ouders als garantsteller. De bank zal het inkomen, vermogen en andere financiële verplichtingen van de ouders beoordelen voordat zij akkoord gaan met deze regeling. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de ouders financieel in staat zijn om als garantsteller op te treden.

Als u geïnteresseerd bent in deze optie, kunt u het beste contact opnemen met ING of een hypotheekadviseur van ING om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken. Zij kunnen u informeren over het proces, de vereisten en eventuele risico’s die gepaard gaan met het fungeren als garantsteller.

Het is altijd verstandig om goed geïnformeerd te zijn voordat u een dergelijke overeenkomst aangaat. Het inschakelen van ouders als garantsteller kan een waardevolle oplossing zijn, maar het is belangrijk dat alle betrokken partijen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en eventuele consequenties bij wanbetaling. Een professionele hypotheekadviseur kan u helpen bij het nemen van de juiste beslissing en het opstellen van duidelijke afspraken.

Hoe werkt het als ouders garant staan?

Wanneer ouders garant staan bij het afsluiten van een hypotheek, betekent dit dat zij zich verbinden om de betalingsverplichtingen over te nemen als de oorspronkelijke hypotheeknemer, in dit geval hun kind, niet in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen. Dit geeft extra zekerheid aan de geldverstrekker, zoals een bank, en vergroot de kans op het verkrijgen van een hypotheek.

Hier zijn de stappen die doorgaans worden gevolgd bij het proces van ouders die garant staan:

 1. Financiële beoordeling: De geldverstrekker zal een grondige financiële beoordeling uitvoeren van zowel de hypotheeknemer als de garantsteller(s). Dit omvat het controleren van inkomen, vermogen, schulden en andere financiële verplichtingen.
 2. Ouders als garantsteller aanvaarden: Als uit de financiële beoordeling blijkt dat de ouders voldoende financiële draagkracht hebben en akkoord gaan met het fungeren als garantsteller, kan dit aspect worden geaccepteerd door de geldverstrekker.
 3. Garantstellingsovereenkomst: Er wordt een garantstellingsovereenkomst opgesteld waarin alle voorwaarden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Dit omvat onder andere het bedrag waarvoor ouders garant staan en eventuele consequenties bij wanbetaling.
 4. Hypotheekaanvraag: De hypotheeknemer dient samen met zijn/haar ouders als garantsteller een hypotheekaanvraag in bij de geldverstrekker. Hierbij worden alle benodigde documenten en informatie verstrekt, inclusief de garantstellingsovereenkomst.
 5. Beoordeling en goedkeuring: De geldverstrekker beoordeelt de hypotheekaanvraag, inclusief de financiële situatie van zowel de hypotheeknemer als de garantsteller(s). Als alles in orde is en aan alle vereisten wordt voldaan, kan de hypotheek worden goedgekeurd.
 6. Hypotheekafsluiting: Na goedkeuring kan de hypotheek worden afgesloten. Dit omvat het ondertekenen van alle benodigde documenten en het regelen van de overdracht van het hypotheekbedrag naar de verkoper.

Het is belangrijk op te merken dat ouders die garant staan, juridisch gebonden zijn aan hun verplichtingen zoals vastgelegd in de garantstellingsovereenkomst. Dit betekent dat als de oorspronkelijke hypotheeknemer niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, de geldverstrekker contact kan opnemen met de ouders om hen te vragen om deze betalingen over te nemen.

Het inschakelen van ouders als garantsteller kan een waardevolle optie zijn voor mensen die anders moeite zouden hebben om een hypotheek af te sluiten. Het is echter belangrijk om duidelijke afspraken te maken en alle aspecten zorgvuldig te overwegen voordat u deze stap neemt. Een professionele hypotheekadviseur kan u helpen bij het begrijpen van de specifieke voorwaarden en mogelijkheden in uw situatie.

Kun je meer geld lenen als je ouders garant staan?

Ja, het inschakelen van uw ouders als garantsteller kan u helpen om meer geld te lenen bij het afsluiten van een hypotheek. Wanneer uw ouders garant staan, biedt dit de bank extra zekerheid en vergroot het uw financiële mogelijkheden.

Normaal gesproken beoordeelt de bank uw inkomen, vermogen en kredietwaardigheid bij het bepalen van de maximale hypotheek die u kunt krijgen. Als uw financiële situatie niet voldoende is om het gewenste bedrag te lenen, kunnen uw ouders als garantsteller fungeren. Dit betekent dat zij zich verbinden om de hypotheeklasten te betalen als u hier niet aan kunt voldoen.

Met de garantstelling van uw ouders kan de bank meer vertrouwen hebben in uw terugbetalingsvermogen en bereid zijn om u een hogere hypotheek toe te kennen. Het exacte bedrag dat u kunt lenen hangt echter af van verschillende factoren, zoals het inkomen en vermogen van uw ouders, evenals de specifieke criteria van de bank.

Het is belangrijk op te merken dat het inschakelen van uw ouders als garantsteller ook risico’s met zich meebrengt voor hen. Als u niet in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kunnen zij worden aangesproken om de resterende schuld af te lossen. Dit kan invloed hebben op hun eigen financiële situatie en toekomstige mogelijkheden.

Bij het overwegen van een hogere lening met behulp van een garantstelling is het raadzaam om advies in te winnen bij een professionele hypotheekadviseur. Zij kunnen u helpen de mogelijkheden en risico’s te begrijpen en u begeleiden bij het maken van weloverwogen beslissingen die passen bij uw persoonlijke situatie.

Hoe kun je je kind helpen met een hypotheek?

Het helpen van uw kind bij het verkrijgen van een hypotheek kan een waardevolle ondersteuning zijn bij het realiseren van hun droomwoning. Hier zijn enkele manieren waarop u uw kind kunt helpen met een hypotheek:

 1. Schenking: Een mogelijke optie is om uw kind een schenking te doen voor de aankoop van hun huis. Met deze financiële injectie kan uw kind mogelijk een groter eigen vermogen inbrengen, wat gunstig kan zijn bij het aanvragen van een hypotheek.
 2. Garant staan: U kunt ook overwegen om garant te staan voor de hypotheek van uw kind. Dit houdt in dat u zich verbindt om de betalingen over te nemen als uw kind niet aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. Hierdoor vergroot u de kans dat uw kind wordt goedgekeurd voor een hypotheek.
 3. Ouder-kindlening: Een andere mogelijkheid is om een ouder-kindlening af te sluiten, waarbij u geld leent aan uw kind tegen gunstige voorwaarden, zoals een lage rente of flexibele terugbetalingsregelingen. Dit kan helpen bij het verlagen van de maandelijkse lasten voor uw kind en het vergroten van hun leencapaciteit.
 4. Mede-eigenaarschap: U kunt er ook voor kiezen om mede-eigenaar te worden van het huis van uw kind door samen met hen een woning te kopen. Hierdoor kunt u financieel bijdragen aan de aankoop en zorgt u ervoor dat uw kind gemakkelijker in aanmerking komt voor een hypotheek.

Het is belangrijk om te beseffen dat het helpen van uw kind met een hypotheek financiële risico’s met zich mee kan brengen. Zorg ervoor dat u duidelijke afspraken maakt en alle mogelijke consequenties begrijpt voordat u een beslissing neemt. Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een hypotheekadviseur of financieel planner om de beste optie te bepalen die past bij uw situatie en die van uw kind.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen als mijn ouders garant staan?

De maximale hypotheek die u kunt krijgen wanneer uw ouders garant staan, hangt af van verschillende factoren. Het is belangrijk op te merken dat elke bank zijn eigen criteria hanteert en dat de specifieke situatie van u en uw ouders ook een rol speelt.

Over het algemeen zal de bank kijken naar het inkomen en vermogen van uw ouders om te bepalen hoeveel zij als garantsteller kunnen bijdragen. Dit kan helpen om uw financiële draagkracht te vergroten en daarmee de maximale hypotheek die u kunt krijgen te verhogen.

Daarnaast zal de bank ook rekening houden met uw eigen financiële situatie, zoals uw inkomen, spaargeld en eventuele andere schulden. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat u in staat bent om de maandelijkse hypotheeklasten te dragen, zelfs met de steun van uw ouders.

Het is raadzaam om contact op te nemen met een hypotheekadviseur of rechtstreeks met de bank waarbij u een hypotheek wilt afsluiten. Zij kunnen u voorzien van specifieke informatie over hoeveel hypotheek u kunt krijgen in uw situatie, rekening houdend met het garantstellingsarrangement met uw ouders.

Het is belangrijk om realistisch te blijven en alleen een hypotheekbedrag aan te vragen dat past bij uw financiële mogelijkheden. Het hebben van ouders als garantstellers kan helpen bij het verkrijgen van een hogere hypotheek, maar het is essentieel om ervoor te zorgen dat u zich comfortabel voelt bij de maandelijkse betalingsverplichtingen en de mogelijke risico’s begrijpt.

Onthoud dat het raadplegen van een professional, zoals een hypotheekadviseur, u kan helpen om een nauwkeuriger beeld te krijgen van uw specifieke situatie en mogelijkheden.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.