Bescherm uw woning met de hypotheekgarantie: Zekerheid voor huizenkopers

Bescherm uw woning met de hypotheekgarantie: Zekerheid voor huizenkopers

Hypotheek Garantie: Wat is het en hoe werkt het?

Bij het kopen van een huis komt er veel kijken, waaronder het regelen van een hypotheek. Een belangrijk aspect van het verkrijgen van een hypotheek is de hypotheekgarantie, ook wel bekend als NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Maar wat houdt deze garantie precies in en hoe werkt het?

De hypotheekgarantie is een vangnet voor zowel huizenkopers als geldverstrekkers. Het biedt bescherming bij financiële problemen die kunnen ontstaan bij het aflossen van de hypotheek. Het doel van de NHG is om verantwoord woningbezit te stimuleren en huiseigenaren te helpen bij onverwachte situaties, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding.

Een belangrijk voordeel van de hypotheekgarantie is dat geldverstrekkers vaak bereid zijn om een lagere rente aan te bieden op hypotheken met NHG. Dit kan aanzienlijk schelen in de maandelijkse lasten. Daarnaast kan met NHG een hogere hypotheeksom worden verkregen ten opzichte van het inkomen.

Om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo mag de maximale koopsom of marktwaarde van de woning niet hoger zijn dan een bepaald bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. Ook geldt er een maximumgrens voor de hoogte van de lening. Verder moet de hypotheek worden afgesloten bij een erkende geldverstrekker en dient de woning als hoofdverblijf te worden gebruikt.

Bij het afsluiten van een hypotheek met NHG wordt er een eenmalige premie in rekening gebracht. Deze premie bedraagt een percentage van het hypotheekbedrag en kan meestal worden meegefinancierd in de hypotheek. Met deze premie wordt het garantiefonds gefinancierd.

Mocht er onverhoopt sprake zijn van betalingsachterstanden of gedwongen verkoop van de woning, dan kan de geldverstrekker aanspraak maken op de NHG. Het waarborgfonds zal dan eventuele restschulden aflossen aan de geldverstrekker. Dit biedt zekerheid voor zowel huiseigenaren als geldverstrekkers.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de hypotheekgarantie geen vrijbrief is om onverantwoordelijk financieel gedrag te vertonen. Het blijft altijd belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met uw financiën en alleen een hypotheek af te sluiten die past bij uw persoonlijke situatie.

Al met al biedt de hypotheekgarantie dus verschillende voordelen voor huizenkopers en geldverstrekkers. Het geeft extra zekerheid en kan financiële risico’s beperken. Voor meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie kunt u terecht bij erkende hypotheekadviseurs of op de website van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Let op: Dit artikel biedt slechts een algemene uitleg over hypotheekgarantie. Het is altijd verstandig om advies in te winnen bij een financieel expert voordat u beslissingen neemt met betrekking tot uw hypotheek.

 

9 Veelgestelde vragen over hypotheekgarantie in Nederland

 1. Wat is een hypotheek garantie?
 2. Waarom heb ik een hypotheek garantie nodig?
 3. Hoe kan ik een hypotheek garantie krijgen?
 4. Wat zijn de kosten van een hypotheek garantie?
 5. Welke soorten hypotheek garanties zijn er beschikbaar?
 6. Wat gebeurt er als mijn hypotheekschuld te hoog wordt?
 7. Is er een manier om geld terug te krijgen als mijn huis in waarde daalt?
 8. Wordt mijn schuld ook afgesloten als de rente stijgt of daalt?
 9. Zijn er andere voordelen verbonden aan het afsluiten van een hypotheekgarantie?

Wat is een hypotheek garantie?

Een hypotheekgarantie, ook wel bekend als NHG (Nationale Hypotheek Garantie), is een vorm van financiële bescherming die wordt geboden bij het afsluiten van een hypotheek. Het is een garantie die zowel huiseigenaren als geldverstrekkers beschermt tegen financiële risico’s.

De hypotheekgarantie fungeert als een vangnet voor huizenkopers in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. Als een huiseigenaar niet meer in staat is om de hypotheeklasten te dragen en er ontstaan betalingsachterstanden, kan de geldverstrekker aanspraak maken op de hypotheekgarantie.

De garantie biedt zekerheid aan geldverstrekkers omdat zij erop kunnen vertrouwen dat eventuele restschulden worden afgedekt. Dit maakt het voor geldverstrekkers aantrekkelijker om hypotheken met NHG aan te bieden, vaak tegen gunstigere rentetarieven. Voor huiseigenaren betekent dit dat zij profiteren van lagere maandelijkse lasten.

Om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie moeten bepaalde voorwaarden worden vervuld. Zo mag de maximale koopsom of marktwaarde van de woning niet hoger zijn dan een vastgesteld bedrag en geldt er ook een maximumgrens voor de hoogte van de lening. Daarnaast moet de hypotheek worden verstrekt door een erkende geldverstrekker en moet de woning dienen als hoofdverblijf.

Bij het afsluiten van een hypotheek met NHG wordt er een eenmalige premie in rekening gebracht. Deze premie is een percentage van het hypotheekbedrag en kan vaak worden meegefinancierd in de hypotheek. Met deze premie wordt het garantiefonds gefinancierd dat eventuele restschulden dekt.

Het is belangrijk op te merken dat de hypotheekgarantie geen vrijbrief is voor onverantwoord financieel gedrag. Het blijft altijd belangrijk om verstandig om te gaan met uw financiën en alleen een hypotheek af te sluiten die past bij uw persoonlijke situatie.

Al met al biedt de hypotheekgarantie extra zekerheid en bescherming voor zowel huiseigenaren als geldverstrekkers. Het helpt bij het beperken van financiële risico’s en maakt het mogelijk om tegen gunstigere voorwaarden een hypotheek af te sluiten. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met erkende hypotheekadviseurs of raadpleeg de website van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Waarom heb ik een hypotheek garantie nodig?

Een hypotheekgarantie kan verschillende voordelen bieden en is nuttig om verschillende redenen:

 1. Lagere rente: Met een hypotheekgarantie zijn geldverstrekkers vaak bereid om een lagere rente aan te bieden op uw hypotheek. Dit kan resulteren in aanzienlijke besparingen op uw maandelijkse lasten gedurende de looptijd van de lening.
 2. Hogere lening: Met een hypotheekgarantie kunt u in veel gevallen een hogere lening verkrijgen ten opzichte van uw inkomen. Dit kan helpen bij het financieren van een duurdere woning of het realiseren van bepaalde verbouwingen.
 3. Extra zekerheid: De hypotheekgarantie biedt extra zekerheid voor zowel huiseigenaren als geldverstrekkers. Als u onverhoopt in financiële problemen komt, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding, kan de garantie u helpen bij het aflossen van uw hypotheekschuld.
 4. Restschuldaflossing: Mocht u genoodzaakt zijn om uw woning gedwongen te verkopen en er ontstaat een restschuld, dan kan het waarborgfonds van de hypotheekgarantie deze restschuld aflossen aan de geldverstrekker. Dit voorkomt dat u met een grote schuld blijft zitten na de verkoop.
 5. Vertrouwen voor geldverstrekkers: Geldverstrekkers hebben meer vertrouwen in hypotheken met NHG, omdat zij weten dat zij kunnen terugvallen op het waarborgfonds als er problemen ontstaan bij de aflossing van de lening. Dit kan leiden tot soepelere acceptatiecriteria en een snellere afhandeling van uw hypotheekaanvraag.

Hoewel een hypotheekgarantie niet verplicht is, kan het dus zeker voordelen bieden. Het geeft u extra financiële zekerheid en kan u helpen om betere voorwaarden te krijgen bij het afsluiten van uw hypotheek. Het is echter belangrijk om te onthouden dat een hypotheekgarantie geen vrijbrief is voor onverantwoord financieel gedrag. Het blijft altijd belangrijk om verstandig om te gaan met uw financiën en alleen een hypotheek af te sluiten die past bij uw persoonlijke situatie.

Hoe kan ik een hypotheek garantie krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een hypotheekgarantie, zijn er enkele stappen die u moet volgen:

 1. Hypotheekadvies: Zoek een erkende hypotheekadviseur die u kan begeleiden bij het verkrijgen van een hypotheekgarantie. Zij kunnen u helpen bij het beoordelen van uw financiële situatie en de haalbaarheid van de hypotheek met NHG.
 2. Maximale hypotheeksom: Controleer of de maximale koopsom of marktwaarde van de woning binnen de grenzen valt die jaarlijks worden vastgesteld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Deze grenzen kunnen variëren, dus het is belangrijk om actuele informatie te raadplegen.
 3. Hypotheekaanvraag: Dien een hypotheekaanvraag in bij een erkende geldverstrekker die samenwerkt met NHG. Zij zullen uw aanvraag beoordelen op basis van uw inkomen, financiële situatie en andere relevante factoren.
 4. Premie betalen: Bij het afsluiten van een hypotheek met NHG wordt er een eenmalige premie in rekening gebracht. Dit bedrag is een percentage van het hypotheekbedrag en kan meestal worden meegefinancierd in de hypotheek.
 5. Beoordeling en acceptatie: De geldverstrekker zal uw aanvraag beoordelen op basis van de gestelde criteria voor NHG. Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, ontvangt u de garantie.

Het is belangrijk om te onthouden dat de exacte procedure kan variëren afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de geldverstrekker waarmee u werkt. Het is daarom verstandig om advies in te winnen bij een hypotheekadviseur die bekend is met het verkrijgen van NHG.

Houd er rekening mee dat de hypotheekgarantie niet automatisch wordt verleend en dat u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Het is altijd verstandig om de meest recente informatie te raadplegen op de website van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) of contact op te nemen met een erkende hypotheekadviseur voor specifiek advies over uw situatie.

Wat zijn de kosten van een hypotheek garantie?

De kosten van een hypotheekgarantie, ook wel bekend als de NHG-premie (Nationale Hypotheek Garantie), zijn afhankelijk van het hypotheekbedrag. De premie wordt uitgedrukt als een percentage van het totale hypotheekbedrag.

Op dit moment bedraagt de NHG-premie 0,7% van het hypotheekbedrag. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij een hypotheek van €200.000,- de NHG-premie €1.400,- bedraagt.

Het is belangrijk op te merken dat deze premie doorgaans eenmalig betaald wordt bij het afsluiten van de hypotheek en vaak kan worden meegefinancierd in de lening. Hierdoor heeft het geen directe invloed op uw maandelijkse lasten.

Het exacte bedrag aan NHG-premie kan variëren en wordt jaarlijks vastgesteld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie.

Het is altijd verstandig om contact op te nemen met uw hypotheekadviseur of geldverstrekker voor specifieke informatie over de kosten en voorwaarden met betrekking tot de hypotheekgarantie in uw situatie.

Welke soorten hypotheek garanties zijn er beschikbaar?

Naast de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn er ook andere vormen van hypotheekgaranties beschikbaar. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Bankgarantie: Een bankgarantie is een overeenkomst tussen een geldverstrekker (meestal een bank) en de koper van een woning. De bank garandeert dat zij het openstaande bedrag van de hypotheek zal betalen aan de verkoper als de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet. Dit biedt extra zekerheid voor de verkoper.
 2. Verzekeraarsgarantie: Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden ook hypotheekgaranties aan. Dit houdt in dat de verzekeraar garant staat voor het betalen van de hypotheeklasten als de kredietnemer niet in staat is om dit te doen, bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
 3. Gemeentegarantie: In sommige gevallen bieden gemeenten ook garanties aan bij het afsluiten van een hypotheek. Deze garanties kunnen verschillende vormen aannemen, zoals het afdekken van een gedeelte van de lening of het bieden van extra zekerheid aan geldverstrekkers.

Het is belangrijk op te merken dat deze alternatieve vormen van hypotheekgaranties niet zo wijdverspreid zijn als NHG en mogelijk niet door elke geldverstrekker worden geaccepteerd. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw hypotheekadviseur om te zien welke opties beschikbaar zijn en welke het beste bij uw persoonlijke situatie passen.

Het afsluiten van een hypotheekgarantie kan extra kosten met zich meebrengen, zoals premies of provisies. Het is belangrijk om deze kosten in overweging te nemen bij het maken van uw beslissing.

Wat gebeurt er als mijn hypotheekschuld te hoog wordt?

Wanneer uw hypotheekschuld te hoog wordt en u moeite heeft om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kunnen er verschillende situaties ontstaan. Het is belangrijk om te begrijpen wat de mogelijke gevolgen zijn en welke stappen u kunt nemen.

 1. Betalingsachterstanden: Als u moeite heeft om uw maandelijkse hypotheeklasten op tijd te betalen, ontstaan er betalingsachterstanden. Dit kan leiden tot extra kosten, zoals boetes en renteverhogingen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw geldverstrekker om de situatie uit te leggen en mogelijke oplossingen te bespreken.
 2. Gedwongen verkoop: Als de betalingsachterstanden aanhouden en er geen oplossing wordt gevonden, kan de geldverstrekker besluiten tot gedwongen verkoop van de woning. Dit houdt in dat de woning wordt verkocht om de openstaande hypotheekschuld af te lossen. Gedwongen verkoop heeft vaak negatieve financiële gevolgen, omdat het kan leiden tot een restschuld en mogelijk verlies van uw woning.
 3. Schuldhulpverlening: In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor schuldhulpverlening als u grote financiële problemen heeft en niet in staat bent om uw schulden af te lossen. Schuldhulpverlening kan bestaan uit het treffen van een regeling met schuldeisers of het saneren van schulden door middel van een minnelijk of wettelijk traject. Het is raadzaam om contact op te nemen met een professionele schuldhulpverlener voor advies en begeleiding.

Het is belangrijk om in een vroeg stadium actie te ondernemen als u merkt dat uw hypotheekschuld te hoog wordt. Neem altijd contact op met uw geldverstrekker om de situatie te bespreken en mogelijke oplossingen te verkennen. Vaak zijn er verschillende opties beschikbaar, zoals het herstructureren van de hypotheek, het verlengen van de looptijd of het treffen van betalingsregelingen.

Daarnaast is het verstandig om advies in te winnen bij een financieel adviseur of hypotheekadviseur die u kan helpen bij het vinden van de beste oplossing voor uw specifieke situatie. Het is belangrijk om open en eerlijk te zijn over uw financiële problemen, zodat er samen naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Onthoud dat het voorkomen van hoge hypotheekschulden en financiële problemen altijd de beste strategie is. Zorg ervoor dat u bij het afsluiten van een hypotheek realistisch blijft over wat u zich kunt veroorloven en bouw indien mogelijk een buffer op voor onvoorziene omstandigheden.

Is er een manier om geld terug te krijgen als mijn huis in waarde daalt?

Als huiseigenaar is het begrijpelijk dat u zich zorgen maakt over de waarde van uw huis en eventuele waardedalingen. Het is echter belangrijk om te weten dat er geen garantie is dat u geld terugkrijgt als de waarde van uw huis daalt. De waarde van onroerend goed kan fluctueren als gevolg van verschillende factoren, zoals economische omstandigheden, marktvraag en locatie.

Bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt deze garantie bescherming tegen restschulden bij gedwongen verkoop van uw woning. Als u bijvoorbeeld genoodzaakt bent om uw huis te verkopen en de opbrengst niet voldoende is om de hypotheek af te lossen, kan de NHG helpen om het verschil tussen de verkoopprijs en de hypotheekschuld te compenseren.

Het is echter belangrijk op te merken dat dit alleen geldt in geval van gedwongen verkoop, zoals bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. Een algemene waardedaling van uw woning zonder gedwongen verkoop valt niet onder de bescherming van de NHG.

Om financiële risico’s te beperken en mogelijke waardedalingen op te vangen, kunt u overwegen om uw woning goed te onderhouden en indien mogelijk te verbeteren. Door regelmatig onderhoud uit te voeren en renovaties door te voeren die waarde toevoegen aan uw huis, kunt u mogelijk een betere positie behouden in een veranderende markt.

Het is altijd verstandig om contact op te nemen met een financieel adviseur of hypotheekverstrekker voor specifiek advies dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Zij kunnen u helpen bij het begrijpen van de mogelijke risico’s en opties die beschikbaar zijn om uw financiële belangen te beschermen.

Wordt mijn schuld ook afgesloten als de rente stijgt of daalt?

Nee, de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft geen invloed op de rente van uw hypotheek. De garantie heeft betrekking op het aflossen van de hypotheek bij financiële problemen, zoals betalingsachterstanden of gedwongen verkoop van de woning. Het doel is om huiseigenaren en geldverstrekkers te beschermen in dergelijke situaties.

De rente op uw hypotheek wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de marktrente en het beleid van de geldverstrekker. Deze rente kan stijgen of dalen gedurende de looptijd van uw hypotheek, afhankelijk van economische omstandigheden en andere factoren.

Het is belangrijk om te weten dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het betalen van uw maandelijkse hypotheeklasten, ongeacht of de rente stijgt of daalt. Zorg ervoor dat u bij het afsluiten van een hypotheek rekening houdt met mogelijke renteschommelingen en dat u deze kunt blijven betalen binnen uw financiële mogelijkheden.

Raadpleeg altijd een erkende hypotheekadviseur voor specifieke informatie over uw situatie en om advies in te winnen over welke hypotheekvorm het beste bij u past.

Zijn er andere voordelen verbonden aan het afsluiten van een hypotheekgarantie?

Naast de lagere rente en het vangnet bij financiële problemen, zijn er nog andere voordelen verbonden aan het afsluiten van een hypotheekgarantie:

 1. Lagere risico-opslag: Geldverstrekkers hanteren vaak een risico-opslag op de hypotheekrente voor hypotheken zonder NHG. Met een hypotheekgarantie kan deze risico-opslag komen te vervallen of lager worden, waardoor u maandelijks minder rente betaalt.
 2. Gemakkelijker oversluiten: Als u in de toekomst wilt oversluiten naar een andere geldverstrekker, kan de hypotheekgarantie helpen bij het verkrijgen van betere voorwaarden en tarieven. Geldverstrekkers zien NHG-hypotheken namelijk als minder risicovol en zijn daardoor vaak bereid gunstigere voorwaarden te bieden.
 3. Kostenbesparing: Het afsluiten van een hypotheekgarantie kan leiden tot kostenbesparingen op bepaalde verzekeringen, zoals de overlijdensrisicoverzekering. Omdat de NHG al garant staat voor een eventuele restschuld, kan dit invloed hebben op het benodigde verzekerde bedrag.
 4. Vertrouwen van verkopers: Bij het kopen van een woning kan het hebben van een NHG-hypotheek u meer vertrouwen geven bij verkopers. Zij weten dat uw financiering goed geregeld is en dat er extra zekerheid is ingebouwd in geval van financiële tegenslagen.

Het is belangrijk om te onthouden dat de voordelen van een hypotheekgarantie afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie en de geldverstrekker waarmee u samenwerkt. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een hypotheekadviseur om te bepalen of het afsluiten van een hypotheekgarantie voor u gunstig is en welke specifieke voordelen dit met zich meebrengt.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.